opmerkelijk

halfronde rookkamer-bibliotheek
in het 
(Hoge Veluwe)
met vast meubilair ontworpen door 

Geen opmerkingen: