vakantie

tijdelijke onderbreking 
wegens 
grote vakantie 
en/of 
grote hitte