door dezelfde meesters

Lezers
ongetwijfeld!
A. Zorn
 Emma Zorn


Jean-Jacques Henner (1829–1905)
La Liseuse (1880-1890)
Musée d'Orsey

Rembrant
la sainte famille au soir

Spitzweg


Schjerfbeck

Geen opmerkingen: