AFSETTERS

gezien  in het Caermersklooster ter gelegenheid van "God & Geld"

een prentenreeks van twintig stuks
gemaakt door de Bruggeling Joannes Stradanus
De prentenreeks toont de verschillende nieuwe ontdekkingen die volgens Stradanus deel uitmaken van de renaissancecultuur die de vernieuwing ten opzichte van de antieke oudheid demonstreert.(cf Wikipedia)

prent 19 :de kopergravure

prent 4 boekdrukkunst

op het eind van de 15e eeuw begon men de boeken en prenten handmatig in te kleuren.Degene die zich daarmee bezighielden werden verlichters of afzetters genoemd,waarschijnlijk in analogie met degenen die tapijten van een boord voorzagen of sletige plekken herstelden
de negatieve klank zou dan voortkomen uit sommige malafide praktijken om de sleetse plekken bij te schilderen in plaats van te weven

al deze wijsheid heb ik uit het mooie boekwerk
de kunst van het kleuren 1480-1720
Truusje Goedings


meer info bij Boeken over boeken

Van den proprieteyten der dinghen


Boeck datmen hiet Fasciculus temporum

de oudst bekende inkleuring van een boek dat in Nederland gedrukt is
en zo zie je maar dat de huidige inkleurrage haar wortels heeft in de vroege geschiedenis van de boekdrukkerij
boerke in Knack

Geen opmerkingen: