niet alledaags

portret van een jonge man (met hartvormig gebedenboek)na 1485
Natonal Gallery Londen

Hartvormig boek met Italiaanse en Franse minneliederen, getoonzet door vermaarde componisten als Johannes Ockeghem en Guillaume Dufay, Frankrijk, ca. 1470.
Parijs, Bibliothèque nationale de France kijk alhier

Geen opmerkingen: