ABC VOOR DE OPTISCH TELEGRAAF

Dit alfabet voor de optische of veldtelegraaf vond ik in het boek 
(geschiedenis der bestaansmiddelen in den loop der eeuwen)
door
J. Kleijntjens s.j. en F.M. Gescher
(pag 277)

Geen opmerkingen: