onvoltooid

onvoltooid schilderij van
Michelangelo (1475-1564)
Madonna met kind, Johannes de Doper en engelen
uit
"het onvoltooide schilderij"

Geen opmerkingen: