weer naar...

nostalgisch beeld
dat misschien weerkeert dank zij de I-Pad
(alhoewel..die achtergrond?)
 Renaat Demoen is de tekenaar

ook van
Johnny en Annie

wat destijds (rond 1948?) in wekelijkse afleveringen verscheen in
van uitgeverij Averbode


Geen opmerkingen: