gezelle

dank zij de nieuwe opstelling in het Gezelle-museum aan de Rolweg in Brugge:

 
 "als zorgen mijn herte verslinden"

DEN OUDEN BREVIER

Als zorgen mijn herte verslinden,
als moeheid van ‘s werelds getier;
dan zoeke ik weêrom den beminden,
dan grijpe ik den ouden brevier.

o Schat ongevalschter gebeden,
brevier, daar, in ‘t korte geboekt,
Gods woord, en Gods wonderlijkheden,
nooit een ongevonden en zoekt!

o ‘t Werk van gezetelde Pausen,
wat zegge ik, Gods eigen beworp;
o sterkte, en, als ‘t lijden doet flauw zijn,
onsterflijk lavend geslorp!

o Weldaad wellustiger koelheid,
o schaduwomschietende troost,
als ‘t vier, en de onmachtige zwoelheid,
gestookt door den vijand, mij roost...

Dan zuchte... dan zitte ik alleene;
dan biede ik den booze: "Van hier!"
dan buige en dan bidde ik, en weene...
dan grijpe ik den ouden brevier!"Voor het titelblad van Rond den heerd koos Gezelle een prent van de katholieke Luikse schilder Jules Helbig, een bekeerling van kardinaal Wiseman, een vriend en een van zijn favoriere auteurs . Het werd een geïdealiseerde voorstelling van een Vlaams huisgezin, gezellig verzameld rond het haardvuur. Een gemoedelijke grootvader leest voor uit een boek. Vader en moeder luisteren geboeid, vader tegen een stoel aangeleund, moeder gezeten. De oudste zoon leest in een eigen boek en vier kleintjes warmen zich aan de haard net als de spinnende poes. Op de schouw prijken de beelden van Christus en Maria en we zien een portret van de paus. Meteen is de toon duidelijk gezet: een katholiek familieblad (ook al worden de woorden ‘katholiek’ en ‘christelijk’ opzettelijk vermeden) tot verheffing van het Vlaamse volk"  via

Geen opmerkingen: