tot ziens in...

tekening:Mieke Plaizier

blogactiviteit zal tijdje stilliggen
allerlei klussen moeten geklaard
alvorens het nieuwe jaar van start kan gaan
de eindjaarsedities moeten gelezen worden
en puzzels schreeuwen om een oplossing

Geen opmerkingen: