in de vijftiger jaren

"These little illustration comes from a 1950's era economic textbook." via
dank aan w

Geen opmerkingen: