c


dat ik dat nu pas opmerk:die pijl van de carrefour is helemaal geen pijl 
 hoe werd dat weer genoemd in onze eerste lessen in psychologie?
gestaltpsychologie toch?
de O.U. geeft het antwoord