the day after

De inauguratierede van Obama in beeld

vanmorgen bracht De Morgen deze woordle op do voorpagina

Geen opmerkingen: